တင်ပြမှုလက်ခံရရှိပါသည်။ Lucky7 မှ ၂၄ နာရီအတွင်းစိစစ်ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။